Het probleem

Winkeliers willen ondernemen, verkopen en klaarstaan voor hun klanten. Helaas is de realiteit dat een deel van de klanten bij de kassa niet afrekent. In Nederland gebeurt dat jaarlijks 1,1 miljoen keer. Dat zijn 3000 winkeldiefstallen per dag! Winkeliers zitten niet stil. Detectiepoortjes, alarmlabels, camera’s en trainingen van winkelpersoneel zijn helaas noodzakelijk. Ondanks deze investeringen komen er slechts 110 winkeldiefstallen per dag aan het licht.

Doordat winkeliers en personeel goed opletten in de winkel worden winkeldieven betrapt. En dan? Door de politie in te schakelen is hij veel tijd kwijt met de afhandeling en kan er een spannende situatie ontstaan. Die tijd kan niet in de winkel worden besteed. Het gevolg is dat de winkelier extra financiële schade ondervindt als hij optreedt tegen winkeldiefstal. Dat moet anders. Dat kan anders.


De aanpak

SODA helpt benadeelden om de financiële schade die gepaard gaat met winkeldiefstal te verhalen op de winkeldief. Vastgesteld is dat er bij winkeldiefstal gemiddeld €181,- aan indirecte schade ontstaat. Indirecte schade bestaat uit de tijd die de winkelier kwijt is aan het waarnemen, aanhouden en afdoen van de winkeldiefstal. Deze schade verhaalt SODA namens de winkelier op de dader. De indirecte schade kan eventueel worden verhoogd wanneer er ook sprake is van directe schade. Denk daarbij aan onverkoopbare artikelen of beschadigingen in de winkel.
De winkeldief is verplicht deze schade te vergoeden. Dit staat geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de veroorzaker van schade die hem is aan te rekenen, verplicht is deze te vergoeden.

Resultaten

Inmiddels zijn duizenden bedrijven aangesloten bij SODA. Jaarlijks maakt SODA vele tonnen aan euro’s over aan benadeelden van strafbare feiten. Deelnemende winkels melden een afname van het aantal winkeldiefstallen met meer dan 50%. In winkelgebieden registreert de politie een afname van winkeldiefstallen met ongeveer 40%.

Schadeberekening

Handeling Tijd in minuten Tarief in euro's Bedrag in euro's
Observeren, aanspreken en aanhouden van de verdachte 15 87,50 21,88
Ophouden van de verdachte en alarmeren van de politie 30 87,50 43,75
Assisteren bij het ophouden door een winkelmedewerker 30 56,50 28,25
Overdragen van de verdachte aan de politie 15 87,50 21,88
Diverse communicatie en administratie 15 87,50 21,88
Administratie, afhandeling en verhaal van de schade 30 87,50 43,75
Subtotaal 181,38
Afronden 181,-

Werkwijze

Winkeldiefstallen kunnen op drie manieren gemeld worden:

Automatisch

Bij de automatische afhandeling hoeft de winkelier vrijwel niets meer te doen. Eenmalig aanmelden voor automatische verwerking bij SODA volstaat.

De winkelier houdt de winkeldief aan, belt de politie en draagt de winkeldief over.
SODA ontvangt automatisch de gegevens van de winkeldief van de politie en verzorgt de aansprakelijkstelling en desgewenst de aanschrijving van het winkelverbod.

On-line

Door na aanhouding een beperkt aantal gegevens on-line in te vullen, bevraagt SODA het politiesysteem over de betreffende winkeldiefstal. De personalia ontvangt SODA rechtstreeks van de politie.

Formulier

Na aanhouding vult de winkelier het formulier van SODA in. Een afdruk gaat mee met de winkeldief, een met de politie en een afdruk wordt opgestuurd naar SODA. Het laatste formulier houdt de winkelier zelf. Na ontvangst verifieert SODA indien nodig de gegevens en stelt de dader aansprakelijk.

Meld altijd binnen een week na pleegdatum uw eventuele extra schade.

Meld uw directe schade

Nadat SODA een formulier, on-line melding of automatisch gegevens heeft ontvangen, maakt SODA de aansprakelijkstelling op. SODA stuurt de winkeldief een brief met daarin uitleg en vordert de betaling van €181,-.

Nadat de winkeldief heeft betaald, rekent SODA na inhouding voor haar bemoeienis, af met de winkelier. Mocht er uiteindelijk in de minnelijke fase ondanks het inschakelen van een incassobureau, niet worden betaald, dan wordt in overleg met de winkelier eventueel de zaak voorgelegd aan een rechter.

Namens de winkelier kan SODA het winkelverbod gelijktijdig met de aansprakelijkstelling toezenden. SODA hanteert hierbij een winkelverbod voor de duur van 6 maanden. Minderjarige winkeldieven ontvangen een winkelverbod van 3 maanden. De winkelier ontvangt een afschrift van het winkelverbod. SODA houdt geen administratie bij van de winkelverboden.