Het probleem

Winkeliers willen ondernemen, verkopen en klaarstaan voor hun klanten. Helaas is de realiteit dat een deel van de klanten bij de kassa niet afrekent. In Nederland gebeurt dat jaarlijks 1,1 miljoen keer. Dat zijn 3000 winkeldiefstallen per dag! Winkeliers zitten niet stil. Detectiepoortjes, alarmlabels, camera’s en trainingen van winkelpersoneel zijn helaas noodzakelijk. Ondanks deze investeringen komen er ‘slechts’ 110 winkeldiefstallen per dag aan het licht.

Doordat winkeliers en personeel goed opletten in de winkel worden winkeldieven betrapt. En dan? Door de winkeldief aan te houden en de politie in te schakelen is de ondernemer veel tijd kwijt met de afhandeling van de diefstal. Die tijd kan niet in de winkel worden besteed. Het gevolg is dat de winkelier extra financiële schade ondervindt als hij optreedt tegen winkeldiefstal. De winkeldief is volgens de wet verplicht schade te vergoeden die hij veroorzaakt. SODA neemt de ondernemer alle zorgen uit handen en verhaalt deze kosten op de winkeldief.


De aanpak

SODA helpt benadeelden om de financiële schade die gepaard gaat met winkeldiefstal te verhalen op de winkeldief. Vastgesteld is dat er bij winkeldiefstal gemiddeld €181,- aan indirecte schade ontstaat. Indirecte schade bestaat uit de tijd die de winkelier kwijt is aan het waarnemen, aanhouden en afdoen van de winkeldiefstal. Deze schade verhaalt SODA namens de winkelier op de dader. De indirecte schade kan eventueel worden verhoogd wanneer er ook sprake is van directe schade. Denk daarbij aan onverkoopbare artikelen of beschadigingen in de winkel.
De winkeldief is verplicht deze schade te vergoeden. Dit staat geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de veroorzaker van schade die hem is aan te rekenen, verplicht is deze te vergoeden.

Resultaten

SODA is veruit de grootste en meest innovatieve aanbieder van de aanpak. Inmiddels zijn duizenden bedrijven aangesloten bij SODA. Jaarlijks maakt SODA vele tonnen aan euro’s over aan benadeelden van strafbare feiten. Het effect van de aanpak is duidelijk merkbaar. Deelnemende bedrijven worden minder vaak geconfronteerd met diefstal. Wetenschappelijk onderzoek heeft zelfs aangetoond dat de aanpak bij deelnemers van SODA een significante invloed heeft op recidive. Winkeldieven die geconfronteerd worden met de aanpak van SODA vallen minder vaak in herhaling!

Schadeberekening

Handeling Tijd in minuten Tarief in euro's Bedrag in euro's
Observeren, aanspreken en aanhouden van de verdachte 15 87,50 21,88
Ophouden van de verdachte en alarmeren van de politie 30 87,50 43,75
Assisteren bij het ophouden door een winkelmedewerker 30 56,50 28,25
Overdragen van de verdachte aan de politie 15 87,50 21,88
Diverse communicatie en administratie 15 87,50 21,88
Administratie, afhandeling en verhaal van de schade 30 87,50 43,75
Subtotaal 181,38
Afronden 181,-

Werkwijze

Zodra u winkeldiefstal ontdekt spreekt u de winkeldief aan.

Nadat u een winkeldief heeft aangehouden licht u de politie in. In afwachting van de politie deelt u de winkeldief mede dat deze aansprakelijk zal worden gesteld voor de schade. Desgewenst reikt u de folder van SODA "U bent aangehouden, wat nu?" aan de winkeldief uit. U doet aangifte via het "landelijk aangifteformulier voor winkeliers" van SODA. U vinkt op pagina 1 aan dat u €181,- schade heeft (eventueel vermeerderd met de directe schade). Hierna bent u klaar.

LET OP: Indien u gebruik maakt van een ander aangifteformulier, geef dan op dat formulier aan dat u €181,- indirecte schade heeft geleden.

SODA ontvangt van de politie automatisch de gegevens van de winkeldief. SODA maakt de aansprakelijkstelling op. SODA stuurt de winkeldief een brief met daarin uitleg en vordert de betaling van €181,-.

Nadat de winkeldief heeft betaald, rekent SODA na inhouding voor haar bemoeienis, af met de winkelier. Mocht er uiteindelijk in de minnelijke fase ondanks het inschakelen van een incassobureau, niet worden betaald, dan wordt in overleg met de winkelier eventueel de zaak voorgelegd aan een rechter.

Indien er onverkoopbare producten zijn, of er op andere wijze schade is ontstaan, meldt dit dan binnen 1 week op de website van SODA.

Kosten

De aanpak van SODA is gratis. Er worden geen vaste kosten gerekend. Alleen na succesvolle incasso wordt een deel van de incasso ingehouden door SODA.

Kosten (exclusief BTW)
Bemoeienis SODA 39,67
Inhouding directe schade 15%