Politie hervat de automatische gegevenslevering aan SODA!

Na ruim 7 maanden hervat de politie de automatische gegevenslevering aan SODA. Na uitgebreid onderzoek door deskundigen vanuit de politie is gebleken dat de gegevenslevering aan SODA steeds aan alle voorwaarden in zowel juridische – als technische zin voldeed. Besloten is dat de wekelijkse leveringen m.i.v. 17 juni 2019 worden hervat. Tevens is besloten dat de gegevens van daders die in de periode van opschorting niet werden geleverd alsnog geleverd worden.

De opschorting veroorzaakte een stuwmeer aan vorderingen. SODA zal de debiteuren gefaseerd aanschrijven en zet extra bezetting op de help-desk in.


Statement gebruik politiedata

SODA komt op voor de belangen van benadeelde ondernemers en verhaalt de schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad, zoals winkeldiefstal, op de dader. Dit kunnen wij realiseren door middel van een intensieve samenwerking met ondernemers en overheden. Wij spannen ons al meer dan 12 jaar in om een integere, innovatieve en betrouwbare partner te zijn. Onze aanpak is ontwikkeld met het oog op de gedupeerden en om hun optimaal te kunnen helpen, bewandelen wij nieuwe paden. Deze ontwikkelingen gaan vaak gepaard met weerstand, wat ons steeds weer uitdaagt tot verbetering. Het betreurt ons dan ook ten zeerste dat in het artikel “Datalek bij de politie” gepubliceerd door De Telegraaf op 27 december 2018, wordt gesproken over ‘vriendjespolitiek’.

De gegevenslevering door de politie aan SODA is gebonden aan strikte regels. Zo voldoet SODA aan de hoogste ICT-veiligheidseisen en wij staan onder toezicht van de onafhankelijke landelijke stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD). Om een gelijk speelveld te waarborgen kunnen alle partijen die voldoen aan de voorwaarden, geautomatiseerd persoonsgegevens van de Politie ontvangen. SODA voldoet als enige partij aan deze eisen.

Omdat de gegevens van winkeldieven niet thuis horen in de winkel, heeft de Politie besloten persoonsgegevens geautomatiseerd te leveren aan partijen die in rechte treden van benadeelde ondernemers. Dit gebeurt onder duidelijke voorwaarden en waarborgen. Door de automatisering is de veiligheid van de levering van persoonsgegevens verbeterd, maar bleek in eerste aanleg niet specifiek genoeg. Om deze reden heeft de Politie in het voorjaar van 2018 de datalevering verder verscherpt. Na deze wijziging voorziet de Politie een preciezer bestand van gegevens aan SODA. Deze geautomatiseerde levering van gegevens is een enorme stap vooruit. De Politie en SODA stemmen voortdurend af hoe de dataverstrekking kan worden verbeterd waarbij het voorkomen van datalekken de voortdurende aandacht heeft.

Na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de politie in het voorjaar van 2018 een Gegevens Effect Beoordeling uitgevoerd. De conclusie van dit onderzoek was de dat gegevenslevering aan SODA juist, gematigd en zorgvuldig is.


SODA aanpak verder vereenvoudigd, alles melden bij 1 loket!

SODA heeft in samenwerking met de politie de aanpak verder vereenvoudigd. Aangifte doen bij de politie is niet meer nodig! Deelnemers van SODA kunnen alle onbetaalde tankbonnen melden bij SODA. SODA doet namens de tankstationhouder aangifte bij de politie. Gemak staat voorop.
Lees verder op de site hoe de aanpak precies werkt.


Persbericht

Recidive van winkeldiefstal neemt spectaculair af door de dief ook de schade te laten betalen.

De kans dat winkeldieven wederom in de fout gaan neemt met 39% af zodra de winkeldief ook geconfronteerd wordt met de schadenota van de winkelier van 181,- euro. Dit blijkt uit een onlangs uitgevoerd onderzoek begeleid door de Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen.
Naast de spectaculaire afname van recidive blijkt ook dat de eventuele terugval later plaatsvindt dan de winkeldief die alleen een boete van justitie kreeg. Voor dit onderzoek werden over een periode van ruim twee jaar ongeveer honderdduizend diefstaldossiers geanalyseerd.
Dit recidiveonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling SODA. Deze organisatie verhaalt voor de aangesloten winkels, de schadevergoeding bij ongeveer de helft van alle opgepakte winkeldieven.
Met ongeveer 40.000 registraties per jaar is winkeldiefstal een van de meest gepleegde criminele delicten in Nederland. Het feitelijke aantal winkeldiefstallen is nog hoger en wordt in diverse studies op uiteenlopende getallen geschat. De huidige omvang van winkeldiefstal zorgt onder andere voor negatieve financiële gevolgen, zoals hoge preventie- en beveiligingskosten voor winkeliers. Daarnaast heeft winkeldiefstal negatieve maatschappelijke gevolgen, zoals een hoog onveiligheidsgevoel bij winkelpersoneel en consumenten. Ook op winkelniveau heeft het negatieve gevolgen, de kwaliteit van de winkelbeleving wordt namelijk op een negatieve manier beïnvloed. Om deze negatieve gevolgen te reduceren is een effectieve aanpak van winkeldiefstal essentieel.