Laatste SODA nieuws

Recidive van winkeldiefstal neemt spectaculair af door de dief ook de schade te laten betalen. De kans dat winkeldieven wederom in de fout gaan neemt met 39% af zodra de winkeldief ook geconfronteerd wordt met de schadenota van de winkelier van 181,- euro. Dit blijkt uit een... Lees meer

Achtergrond

Sinds 2005 is SODA de bedenker en uitvoerder van de aanpak directe aansprakelijkstelling. Door het succes van deze aanpak worden inmiddels tonnen aan euro's overgemaakt aan benadeelden van strafbare feiten. Deelnemers aan de SODA-aanpak ervaren een forse daling in criminaliteit van tientalen procenten.

Het resultaat van de directe aansprakelijkstelling bij winkeldiefstal was aanleiding tot het ontwikkelen van de SODA-aanpak voor andere delicten. Momenteel wordt de SODA-aanpak toegepast bij opkopers en verzekeraars. SODA ontwikkelt op eigen initiatief en op verzoek van partijen nieuwe toepassingen van de aanpak.

Toezicht

Door nauwe samenwerking met onder andere politie, justitie, ondernemers et cetera geniet SODA een groot vertrouwen bij betrokken partijen. Om dit vertrouwen te waarborgen staat SODA onder toezicht van de Stichting DAAD. De Raad van Toezicht van Stichting DAAD (Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders) wordt gevormd door: de politie, het VNO/NCW, het Verbond van Verzekeraars met ambtelijke ondersteuning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. DAAD waakt over de kwaliteit van de uitvoering van de aanpak en biedt betrokken partijen een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie.

Verhaalkans

‘Van een kale kip kun je niet plukken’ was een veel gehoorde opmerking. De praktijk wijst uit dat de verhaalkans hoog is. In circa 80% van de gevallen wordt de aansprakelijkstelling betaald. Deze hoge verhaalkans bereikt SODA doordat veelal binnen een week de veroorzaker van schade aansprakelijk wordt gesteld. De duidelijke communicatie, onze deskundige helpdesk, en de respectvolle en constructieve benadering van debiteuren helpt de verhaalkans te vergroten.

Gegevensverstrekking

De Nationale Politie heeft met SODA een gegevensleveringovereenkomst. Door deze overeenkomst ontvangt SODA gegevens van de dader voor zover de benadeelde is aangesloten bij SODA.

Samenwerking

Dankzij de samenwerking met alle betrokken partijen, kan SODA de aanpak voortdurend verbeteren en daardoor zoveel mogelijk aansluiten op de behoeften en werkwijzen van de verschillende partijen. De samenwerking bestaat bijvoorbeeld uit het digitaal ontvangen van gegevens van winkeldieven. De politie levert SODA de gegevens van aangehouden winkeldieven bij bedrijven die bij SODA aangesloten zijn. Hierdoor ontvangt de dader vaak binnen een week een aansprakelijkstelling op de mat en kan SODA de incasso starten.

SODA werkt onder andere samen met de volgende partijen: